İLETİŞİM ODAKLI DİL EĞİTİMİ

Açı Okulları İngilizce departmanı olarak vizyonumuz, öğrencilerimize eleştirel düşünme becerisi, küresel bir bakış açısı kazandırmak ile birlikte dürüstlük, sadakat, sebat, azim ve temel değerlere saygı duymak suretiyle onları hızla değişen bir dünyaya hazırlamak ve motive etmektir. Hedefimiz öğrencilerimize İngilizce dilini edindirerek bugün için başarı kazanmalarını ve geleceğe hazırlıklı olmalarını sağlamaktır.
İngilizce departmanı, her öğrencinin öğrenme merakının gelişmesi gerektiğine ve bunun akademik mükemmeliyete yol açacağına inanmaktadır. Öğrencilerimize İngilizce dilini yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak, her öğrencinin fikirlerini sözel ve yazılı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dilin hayatımızdaki en önemli yeri, bizler için iletişim aracı olmasıdır. Yeni bir dilin öğrenilmesi, ancak o dilde iletişim kurulabiliyorsa başarılı olmuş demektir. Dolayısıyla yabancı dil eğitiminde de öncelikli amaç; öğrencilerin, öğrendikleri dilde iletişim kurabilmeleri olmalıdır. Bu da konuşma odaklı bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilir. Bu amaç ve anlayış çerçevesinde, Açı Koleji’nde tüm ders içi ve ders dışı dil etkinlikleri, öğrencilerin sözel çıktılar üretmesini yani konuşmasını sağlamak üzere biçimlendirilmektedir.

YABANCI DİL SINAVLARINA HAZIRLIK

Öğrencilerimizin yabancı dil içerikli sınavlardaki başarısı da önemsediğimiz bir konudur. Dolayısıyla, sınav grubu olarak kabul edilen 8, 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerimizi MEB ve ÖSYM sınavlarına uygun içeriklerle de desteklemekteyiz. 8. sınıflarda LGS’ye yönelik bir hazırlık söz konusuyken 11 ve 12. sınıflarda talep eden öğrencilerimiz için LYS-5 sınavına yönelik İngilizce dersleri sunmaktayız. 

ONLINE SPEAKING SESSIONS

Yabancı dil eğitiminde öne çıkan uygulamalarımızdan biri de öğrencilerimizle birebir ve haftalık olarak yaptığımız “Online Speaking Sessions” uygulamasıdır. Bu uygulamada; görevli öğretmenlerimiz ve öğrenciler, önceden belirlenen bir randevu saatinde internet üzerinden görüntülü olarak birbirleriyle yabancı dilde konuşurlar. Ders içeriğine paralel şekilde ilerleyen bu görüşmelerde, öğrencilerimizin okulda edindikleri yabancı dil kazanımlarını işlevsel hâle getirmeleri desteklenmektedir ve doğrudan iletişim içinde olma deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

İKİNCİ YABANCI DİL

Sadece İngilizceyi değil ikinci bir dili de öğrencilerimize kazandırmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden ikinci dil eğitimine de İngilizce eğitimi kadar önem veriyoruz ve öğrencilerimize bu konuda farklı seçenekler sunuyoruz. Bunu yaparken onlara 21. yüzyıl dünyasında en çok fayda sağlayacağını düşündüğümüz dilleri sunmaya özen gösteriyoruz. Şu an için sunduğumuz diller Almanca, Çince, İspanyolca ve Rusça olmakla beraber bu konuda talebe göre farklılıklar olabilmektedir. İkinci dil eğitiminin verimliliği   açısından, öğrencilerimizin seçtikleri dilleri en az kademe sonuna kadar değiştirmeden devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

İngilizce eğitim metodları her geçen yıl değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle günümüzde, 21.yy. eğitim metotlarını içeren ders işleme yöntemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Uygulanan metotlar arasında; Inquiry Based Learning (sorgulayıcı tabanlı öğrenme),  Critical Thinking Methods (eleştirel düşünme metotları) vs. ile çocuklarımızı kendi çağlarına hazırlamak hedeflenmektedir. İngilizce dil eğitim metodları sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Bunu takip edebilmek ve sınıf içerisinde uygulayabilmek için İngilizce öğretmenlerimiz düzenli bir şekilde hizmet içi eğitim seminerleri almaktadırlar.

ORTAOKUL – LİSE İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Ortaokul ve lisede uyguladığımız A.C.E. (Advance Communication in English) programı ile öğrencilerimiz, İngilizce iletişim kurabilmenin yanı sıra global ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirip çevresindeki olayları doğru yorumlama ve ifade edebilme becerilerini edinir. Her öğrencinin sınıf içerisindeki dil ihtiyacı seviyesi ve öğrenme şekillerinin farklı olduğu göz önünde bulundurularak görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap edecek şekilde, görsel sunumlarla, farklı anlatım   şekilleriyle harmanlanıp zenginleştirilerek hazırlanmaktadır. İngilizce sunum yapabilmeleri, öğrendikleri dil yapıları ile yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri yapmaları sağlanmaktadır.

DERSLER

Main Course

Gramer ağırlıklı bu derste, öğrencilere dildeki sistematik yapı sıkıcı olmayan bir şekilde kavratılmaya çalışılır. Bu ders kapsamında öğretmenler hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi kullanırlar. Öğrenilen cümle yapıları ve kelimeler, ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilere aktif olarak kullandırılır ve öğrenilen bilgiler pekiştirilir.

Life Skills

Konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere dildeki dört beceriyi destekleyen bu derslerde 
öğrencilerin, gramer bilgisinden çok söz konusu becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerin üretken olmaları, dil bilgisi açısından doğru kabul edilen ifadeler kullanmalarından daha önemlidir. Dışarıdan bilgi alma konumunda oldukları okuma ve dinleme aktivitelerinde ellerindeki materyalden en verimli şekilde bilgiyi edinmeleri, bilgi verme konumunda oldukları konuşma ve yazma aktivitelerinde ise bilgilerini ses veya yazı yoluyla başarılı bir şekilde aktarmaları hedeflenir. Bu derslerde sadece İngilizce kullanılır.

Maths & Science

Bu derslerde temel matematiksel kavramlar ve ilişkiler; fen bilimleri ile ilgili temel bilgiler sınıf düzeyine uygun olarak İngilizce anlatılır.
İlkokuldan itibaren öğrencilerimiz temel bilimsel terimlerin İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarını öğrenirler.
İlkokul ve ortaokul düzeyinde müfredata paralel ilerleyen bu derslerle öğrencilerimiz ileriki yıllarda alacakları eğitim ve yapacakları meslekler için sağlam bir temel oluştururlar.

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Açı Okulları olarak erken yaşta dil eğitiminin öneminin farkındayız ve bu farkındalık ile okulumuzda P.A.C.E. (Primary  Acquisition, Communication in English) dil öğrenim sistemini uygulamaktayız. 
Language acquisition (dil edinim) bireyin doğumundan önce başlayıp 11 yaşına kadar devam eden süreçtir. Bu yaştan sonra artık dil öğrenim süreci başlar. Okulumuzda dil edinim sürecini en etkin bir  şekilde değerlendirip öğrencilerimize İngilizce dilini edindirmeyi hedeflemekteyiz. 
Öğrencilerin dili severek ve ilgiyle edinmeleri için uygun dil öğretim, yöntem ve teknikleri kullanılır. Bunun sonucunda öğrenciler İngilizceyi severek öğrenirler ve kendilerine güvenen, eleştirel düşünen  bireyler olurlar. 
Okul öncesinde, sınıflarımızda çift öğretmen bulunmaktadır, eğitim; aynı içerikle ve farklı iki öğretmenle (ana dil-İngilizce) yapılmaktadır. İngilizce dili ile işlenen branş derslerinin yan sıra sadece İngilizce dersleri de işlenmektedir. Bununla birlikte teneffüste, yemekhanede ve oyun alanlarında ilgili öğretmeniyle İngilizce iletişim kurabildiği için gün boyu İngilizce diline maruz kalmaktadır,  bu da öğrencimize ana dil öğrenimi ortamına yakın bir ortamda dil edinimi sağlamaktadır. Öğrencilerimizin bulundukları yaşın doğası gereği İngilizce dili ders formatı dışında oyun şeklinde eğlenceli bir şekilde verilmektedir. Böylece dil edinimi kalıcı hâle gelmektedir.

İLKOKUL İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

İlkokulda öğrencilerimize dil edinimi sürecinde 4 dil becerisi ( reading –okuma, writing-yazma, listening-dinleme ve speaking-konuşma) ile 21.yüzyıl becerileri olan; collaboration,  communication, critical thinking, creativity ve problem solving  (ekip çalışması, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme) harmanlanarak verilmektedir.
Öğrencilerimize İngilizce dilinde matematik ve hayat bilgisi dersleri verilerek dil fonksiyonel hâle getirilir ve dil bir amaç değil de bilgiye ulaşmakta bir araca dönüştürülür. 
Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/A1+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları, okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını, kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamalarını hedeflemekteyiz.

Bize Ulaşın
  • Yenimahalle Açı Koleji: Mehmet Akif Ersoy Mah. 269.Cadde No: 1 Yenimahalle/ANKARA
  • 444 4 309
  • iletisim@aciankarakoleji.com.tr