İletişim Odaklı Dil Eğitimi

Açı Okulları İngilizce departmanı olarak vizyonumuz, öğrencilerimize eleştirel düşünme becerisi, küresel bir bakış açısı kazandırmak ile birlikte dürüstlük, sadakat, sebat, azim ve temel değerlere saygı duymak suretiyle onları hızla değişen bir dünyaya hazırlamak ve motive etmektir. Hedefimiz öğrencilerimize İngilizce dilini edindirerek bugün için başarı kazanmalarını ve geleceğe hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. İngilizce departmanı, her öğrencinin öğrenme merakının gelişmesi gerektiğine ve bunun akademik mükemmeliyete yol açacağına inanmaktadır. Öğrencilerimize İngilizce dilini yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak, her öğrencinin fikirlerini sözel ve yazılı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Dilin hayatımızdaki en önemli yeri, bizler için iletişim aracı olmasıdır. Yeni bir dilin öğrenilmesi, ancak o dilde iletişim kurulabiliyorsa başarılı olmuş demektir. Dolayısıyla yabancı dil eğitiminde de öncelikli amaç; öğrencilerin, öğrendikleri dilde iletişim kurabilmeleri olmalıdır. Bu da konuşma odaklı bir eğitim anlayışıyla mümkün olabilir. Bu amaç ve anlayış çerçevesinde, Açı Koleji’nde tüm ders içi ve ders dışı dil etkinlikleri, öğrencilerin sözel çıktılar üretmesini yani konuşmasını sağlamak üzere biçimlendirilmektedir.

Yabancı Dil Sınavlarına Hazırlık

Öğrencilerimizin yabancı dil içerikli sınavlardaki başarısı da önemsediğimiz bir konudur. Dolayısıyla, sınav grubu olarak kabul edilen 8, 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerimizi MEB ve ÖSYM sınavlarına uygun içeriklerle de desteklemekteyiz. 8. sınıflarda LGS’ye yönelik bir hazırlık söz konusuyken 11 ve 12. sınıflarda talep eden öğrencilerimiz için LYS-5 sınavına yönelik İngilizce dersleri sunmaktayız.

Online Speaking Sessions

Yabancı dil eğitiminde öne çıkan uygulamalarımızdan biri de öğrencilerimizle birebir ve haftalık olarak yaptığımız “Online Speaking Sessions” uygulamasıdır. Bu uygulamada; görevli öğretmenlerimiz ve öğrenciler, önceden belirlenen bir randevu saatinde internet üzerinden görüntülü olarak birbirleriyle yabancı dilde konuşurlar. Ders içeriğine paralel şekilde ilerleyen bu görüşmelerde, öğrencilerimizin okulda edindikleri yabancı dil kazanımlarını işlevsel hâle getirmeleri desteklenmektedir ve doğrudan iletişim içinde olma deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

İkinci Yabancı Dil

Sadece İngilizceyi değil ikinci bir dili de öğrencilerimize kazandırmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden ikinci dil eğitimine de İngilizce eğitimi kadar önem veriyoruz ve öğrencilerimize bu konuda farklı seçenekler sunuyoruz. Bunu yaparken onlara 21. yüzyıl dünyasında en çok fayda sağlayacağını düşündüğümüz dilleri sunmaya özen gösteriyoruz. Şu an için sunduğumuz diller Almanca, Çince, İspanyolca ve Rusça olmakla beraber bu konuda talebe göre farklılıklar olabilmektedir. İkinci dil eğitiminin verimliliği açısından, öğrencilerimizin seçtikleri dilleri en az kademe sonuna kadar değiştirmeden devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz.

Öğretmen Eğitimi

İngilizce eğitim metodları her geçen yıl değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle günümüzde, 21.yy. eğitim metotlarını içeren ders işleme yöntemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Uygulanan metotlar arasında; Inquiry Based Learning (sorgulayıcı tabanlı öğrenme), Critical Thinking Methods (eleştirel düşünme metotları) vs. ile çocuklarımızı kendi çağlarına hazırlamak hedeflenmektedir. İngilizce dil eğitim metodları sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Bunu takip edebilmek ve sınıf içerisinde uygulayabilmek için İngilizce öğretmenlerimiz düzenli bir şekilde hizmet içi eğitim seminerleri almaktadırlar.

Dersler

icon01

Main Course

Gramer ağırlıklı bu derste, öğrencilere dildeki sistematik yapı sıkıcı olmayan bir şekilde kavratılmaya çalışılır. Bu ders kapsamında öğretmenler hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi kullanırlar. Öğrenilen cümle yapıları ve kelimeler, ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilere aktif olarak kullandırılır ve öğrenilen bilgiler pekiştirilir.

icon01

Life Skills

Konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere dildeki dört beceriyi destekleyen bu derslerde öğrencilerin, gramer bilgisinden çok söz konusu becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerin üretken olmaları, dil bilgisi açısından doğru kabul edilen ifadeler kullanmalarından daha önemlidir.

icon01

Maths & Science

Bu derslerde temel matematiksel kavramlar ve ilişkiler; fen bilimleri ile ilgili temel bilgiler sınıf düzeyine uygun olarak İngilizce anlatılır. İlkokuldan itibaren öğrencilerimiz temel bilimsel terimlerin İngilizce karşılıklarını ve kullanımlarını öğrenirler. İlkokul ve ortaokul düzeyinde müfredata paralel ilerleyen bu derslerle öğrencilerimiz ileriki yıllarda alacakları eğitim ve yapacakları meslekler için sağlam bir temel oluştururlar.