İnsan Kaynakları

Açı Koleji, öğrenci memnuniyetini sağlamak ve uluslararası düzeyde olan kalite standartlarını sürdürmek için tüm çalışanlarıyla birlikte hareket eder ve şirket çalışanlarının yaşam standartlarını sürekli olarak arttırmaya çalışır. Bu nedenle Açı Koleji'ne yapılan iş başvurularının sayısı her yıl daha fazla yükselmektedir.Açı Koleji'e yapılan başvuruların tümü bir yandan teknik yetkinlikler, bir yandan da Açı Koleji değerleri bakımından objektif bir şekilde değerlendirilir. Açık pozisyonlar için uygun olan adaylar ile sırayla iletişime geçilir ve birebir de görüşmeler organize edilir. Doğru işe doğru insan prensibiyle hareket eden Açı Koleji, tüm İnsan Kaynakları faaliyetlerini eşitlik ilkesine bağlı kalarak yürütülür.

İş Başvuru Formu