Genel Bilgi

Yüksek akademik başarı için ihtiyaca uygun geniş ve hijyenik sınıfları, kütüphaneleri, etüt ve dinlenme alanlarıyla standartların üzerinde fiziksel imkanlara sahiptir.

Akademik başarının temeli olan; alana özel, homojen seviye grupları, kaliteli öğretmen kadrosu, Türkiye genelinde yüzbinlerce öğrencinin faydalandığı kaynak kitaplar, soru bankaları, yaprak testler, deneme sınavları, ödev takip dergileri tamamen kendi yazar kadrosu tarafından hazırlanarak sürekli güncellenir.

Akademik başarıyı destekleyen ders dışı gelişim alanlarda; 

“Açı Gelişim Akademisi” ile öğrencilerin hedeflerini belirlemeleri ve motivasyon sağlamaları için,

“Açı Aile Akademisi” ile ailelerin öğrencilerin eğitim sürecine aktif ve doğru katılımlarının sağlanması için,

“Açı Öğretmen Akademisi” ile öğretmenlerimizin güncel pedagojik bilgilerle kendilerini güncellemelerinin sağlanması için

uzman kadrolarla çalışmalar yürütülür.

Kaliteli yabancı dil eğitimiyle, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili üst düzeyde öğrenmeleri için imkan sağlanır.

Spor, sanat ve kültürel etkinliklerle, yurtiçi ve yurtdışı tematik eğitsel gezilerle öğrencilerin ülkemizi ve dünyayı tanıyan donanımlı insanlar olmalarına katkı sağlanır.