Etkileşimli Öğrenme Deneyimi

Öğrencilerimiz, VR gözlükleri sayesinde sınıf dışında farklı coğrafyalara, tarihî dönemlere veya bilim laboratuvarlarına sanal bir yolculuk yapma fırsatını yakaladılar. Bu etkileşimli deneyim, öğrencilerimizin öğrenme sürecini daha gerçekçi ve unutulmaz hale getirdi.

VR gözlükleri kullanarak, öğrencilerimiz güncel teknolojilere hakimiyet kazandılar. Bu deneyim, onların dijital becerilerini artırarak 21. yüzyılın hızla değişen dünyasına daha iyi adapte olmalarına katkı sağladı.

Bu etkinlikle, öğrencilerimizin sadece ders kitaplarından öğrenmelerinin ötesine geçmelerine, somut deneyimlerle öğrenmeye yönelik bir adım atmış olduk. Amacımız, öğrencilerimizi geleceğin liderleri ve yenilikçileri olarak yetiştirmek ve onları 21. yüzyıl becerileriyle donatmaktır.