Açı Kulüplerinde Bu Hafta; Drama

Bu hafta işlediğimiz drama kulübümüzde, ”Bilinç Koridoru Tekniği”  kullanıldı. Peki, nedir bu bilinç koridoru tekniği?

Bilinç koridoru, drama da olay örgüsü devam ederken ana karakterin karşılaştığı herhangi bir ikilemi ya da içinden çıkamadığı durumu görmesine yardımcı bir tekniktir. Sahne düzeni, kişilerin yüzleri birbirine dönük olarak karşılıklı iki sıra hâlinde dizilmelerini gerektirir. Ana karakter, insanların oluşturduğu iki sıra arasında yürür ve bu sırada küme üyeleri, kahramanın karar veremediği konuda kendi görüşlerini söylerler. Öğrencilerin her biri değişik düşünce ve duyguları yansıtan birer tümce söyleyerek karakterin vicdanının sesi olurlar. Bazılarının görüşlerine uymayan karşıt görüşler olabilecek düzenleme yapılabilir. Bu süreçte, koridor boyunca önerilen düşünceler ve duygusal uyarımlar, karakterin bir karara varmasına yardımcı olur. Ana karakter geçidin sonuna ulaştığında kararını verir.

 

Drama kulübümüzde ulaşmak istediğimiz hedef;  

Kreatif düşünme ve estetik gelişimlerini sağlama,

Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma,  

Sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma,  

Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma,

Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma,

İmgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme,

Başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirme (Empati kurma) ,

Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma,

Moral ve manevi değerlerin gelişmesine olanak sağlama,

Problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla inceleme,

Hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme,  

İçinde yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama,

Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırmalarıdır.

Comments are closed.
Bize Ulaşın
  • Yenimahalle Açı Koleji: Mehmet Akif Ersoy Mah. 269.Cadde No: 1 Yenimahalle/ANKARA
  • 444 4 309
  • iletisim@aciankarakoleji.com.tr